Ubezpieczenie

Polisa ubezpieczeniowa w Blackfish Rental

Zdecydowanie zalecamy ubezpieczenie sprzętu. W innym przypadku wiąże się to z koniecznością opłacenia powstałych szkód samemu.

Współpracujemy ze sprawdzonymi ubezpieczycielami z PZU oraz UNIQA, dzięki czemu jesteśmy w stanie służyć pomocą w kwestiach ubezpieczenia sprzętu filmowego.

1. Dane potrzebne do ubezpieczenia:
– imię, nazwisko lub pełną nazwę ubezpieczającego
– adres zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego
– szacunkowa wysokość obrotu i PKD (jeżeli inne niż zadeklarowane w GUSie jako wiodące)
– numer REGON lub NIP
– jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność to również numer PESEL

2. Szacunkowe koszty jednodniowej polisy z klauzulą najemcy ruchomości na poszczególne sumy gwarancyjne:
– 100tys. – 159,60zł
– 200tys. – 201,83zł
– 500tys. – 285,45zł
– 1mln. – 371,10zł